Specifikace

Dostupné konfigurace analyzátoru

 

Technologie detektoru

S1 Titan je osazen buď standardním  silicon drift detektorem (SDD) pro třídu 500 a nebo rychlým FAST™ SDD detektorem, pro třídy 600 a 800, pro novou třídu rychlosti a přesnosti. FAST SDD detektor umí analyzovat i lehké prvky, jako Mg, Al, nebo Si. Standardní SDD detektor představuje ideální řešení pro měření veličin bez obsahu lehkých prvků.

 

Pracovní prostředí

Ochrana stupeň IP54, S1 Titan je vytvořen pro široké pole využití v různých prostředích, včetně prachu a vysoké vlhkosti.

 

Titan Detector Shield®

Nekompromisní ochrana detektoru proti zničení. Unikátní patent štítu vloženého před detektor brání proniknutí ostrých předmětů, nebo drátu do snímače. Velmi se osvědčil např. při analýze šrotu-špon z obrábění kovů.

 


Integrovaný fotoaparát & malý měřící bod

S1 Titan může být rozšířen o integrovaný fotoaparát s rozlišením 640 x 480 pixelů pro zobrazení měřeného předmětu, případně vizualizaci pozice měřeného místa na předmětu. Volba malého měřícího bodu umožňuje přesnější měření malých předmětů, jako jsou například šperky, nebo malé součástky. Díky S1 Titan SharpBeamTM optimalizované geometrii měřícího bodu, lze dosáhnout lepších výsledků měření na malých předmětech, než se standardním snímačem.

 

Práce s daty

Ukládání dat

 

Bluetooth® síťové příslušenství

 

S1 Titan Toolbox- PC software komunikující a řídicí S1 Titan

 

SharpBeamTM

Všechny typy S1 Titan jsou vybaveny patentovanou optimalizovanou geometrií SharpBeam (patent # 8,223,925).

Tento patent umožňuje:

 

SMART GradeTM (Systém Monitored Automatic Run Time)

S1 Titan 800 a 600, pokud obsahuje kalibrace na kovy, je automaticky rozšířen o Bruker patent SMART Grade kalibraci. Tato aplikace automaticky nabízí přesné stanovení druhu slitiny a zkracuje čas nutný k přesnému určení druhu slitiny.

 

Grade Library

Všechny typy přístrojů S1 Titan obsahují knihovnu tříd slitin (více než 400 druhů) stanovených podle mezinárodních standardů. Možnost použití norem UNS, DIN a jiných. Tyto knihovny obsahují tyto třídy slitin:

 

Kalibrace

Pro S1 TITAN je k dispozici mnoho variant kalibrace pro různé využití.

Slitiny: Rychlé měření složení slitin v rozsahu (Ti-U) s podporou detekce příměsi lehkých kovů

Slitiny LE: Analýza kovů včetně lehkých prvků. Včetně přesné specifikace třídy slitin

Drahé kovy: Optimální pro drahé kovy, včetně Pd, Pt

Olovo v mědi: Detekuje a měří nízké koncentrace olova v mědi (více než 2%) podle Safe Drinking Water Act a California Prop 65. Tato kalibrace je dostupná pouze pro řady 600 a 800.

Zakázané materiály: Podle RoHS I/II pro testování zboží na závadné materiály. Automatické nebo manuální nastavení pro plasty, měkčené PVC a kovy podle IEC nebo uživatelsky definovaných maxim v složení.

Sledované kovy: Pro kovové materiály obsažené v RoHS I/II, spotřební zboží a pájky a testování podle Safe Drinking water Act

Sledované plasty: pro nekovové materiály (plasty a polymery) obsažené v RoHS I/II, spotřební zboží a testování podle Safe Drinking water Act včetně měření Cl.

Vápenec: Pro cementy, konstrukční a stavební průmysl, pro analýzu surového a zpracovaného vápence, cementu a sádry. Tyto kalibrace jsou dostupné pouze pro verze 600 a 800.

Geochemie: Optimalizována pro těžbu, průzkum, vrtný průzkum a stanovení kvality odebraných vzorků. Obsahuje GeoChem Trace a Geochem General. Určeno pro modely 600 a 800 včetně měření lehkých prvků s podporou dvoufázového měření.

Zemina: Optimalizováno pro analýzy prvků kontaminace zeminy a rekultivovaných ploch dle EPA 6200. Tuto kalibraci lze použít pro katalytickou konverzi a recyklace elektronického odpadu. Určeno pro modely 600 a 800 včetně měření lehkých prvků s podporou dvoufázového měření.

 

Volitelné příslušenství